Máy nén khí gió khổng lồ bán buôn

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Phòng 6-2-702, Hồng Kông International, số 153 Wuyingshan Middle Road, Quận Thiên Kiều, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông

Tên công ty: Công ty TNHH Công nghệ Cơ điện Jinan Dasso

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Vương Vệ Đông
Số liên lạc:18663708113
Email:jndassaw@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Công nghệ Cơ điện Jinan Dasso
Địa chỉ công ty:Phòng 6-2-702, Hồng Kông International, số 153 Wuyingshan Middle Road, Quận Thiên Kiều, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông

Máy nén khí gió khổng lồ bán buôn chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Máy nén khí gió khổng lồ bán buôn

yêu cầu trích Máy nén khí gió khổng lồ bán buôn