Thịt bò không xương đông lạnh với năng suất cao, nấu chín hoàn toàn với gân móng, nước sốt đóng gói riêng, đặc biệt cho halogen

 

Thể loại: Nông nghiệp

Địa chỉ hàng hóa: Thanh Đảo Xie Ji Food Co., Ltd

Tên công ty: Thanh Đảo Xie Ji Food Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Mr. Xie
Số liên lạc:18561386651
Email:942445495@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Thanh Đảo Xie Ji Food Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Thanh Đảo Xie Ji Food Co., Ltd

Thịt bò không xương đông lạnh với năng suất cao, nấu chín hoàn toàn với gân móng, nước sốt đóng gói riêng, đặc biệt cho halogen chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Thịt bò không xương đông lạnh với năng suất cao, nấu chín hoàn toàn với gân móng, nước sốt đóng gói riêng, đặc biệt cho halogen

yêu cầu trích Thịt bò không xương đông lạnh với năng suất cao, nấu chín hoàn toàn với gân móng, nước sốt đóng gói riêng, đặc biệt cho halogen