Lẩu nguyên liệu lẩu thịt bò béo lẩu thịt bò không phá vỡ mỡ thịt bò lẩu cay cơ sở vật liệu thương mại

 

Thể loại: Nông nghiệp

Địa chỉ hàng hóa: Thanh Đảo Xie Ji Food Co., Ltd

Tên công ty: Thanh Đảo Xie Ji Food Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Mr. Xie
Số liên lạc:18561386651
Email:942445495@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Thanh Đảo Xie Ji Food Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Thanh Đảo Xie Ji Food Co., Ltd

Lẩu nguyên liệu lẩu thịt bò béo lẩu thịt bò không phá vỡ mỡ thịt bò lẩu cay cơ sở vật liệu thương mại chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Lẩu nguyên liệu lẩu thịt bò béo lẩu thịt bò không phá vỡ mỡ thịt bò lẩu cay cơ sở vật liệu thương mại

yêu cầu trích Lẩu nguyên liệu lẩu thịt bò béo lẩu thịt bò không phá vỡ mỡ thịt bò lẩu cay cơ sở vật liệu thương mại