Cung cấp sản xuất gạch terrazzo, tường terrazzo và gạch lát sàn

 

Thể loại: Nhân vật xây dựng và trang trí nhà

Địa chỉ hàng hóa: Tử Bồ, Sơn Đông

Tên công ty: Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Zibo Juncheng

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Vũ Hải Thanh
Số liên lạc:13335201077
Email:qiyevip@189.cn

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Zibo Juncheng
Địa chỉ công ty:Tử Bồ, Sơn Đông

Cung cấp sản xuất gạch terrazzo, tường terrazzo và gạch lát sàn chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Cung cấp sản xuất gạch terrazzo, tường terrazzo và gạch lát sàn

yêu cầu trích Cung cấp sản xuất gạch terrazzo, tường terrazzo và gạch lát sàn