Đa chức năng xe cứu hộ xe cứu hộ sân bay xe lửa bảo trì khẩn cấp sửa chữa xe đường bề mặt đường

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Thanh Đảo Jiurui Automobile Co., Ltd

Tên công ty: Thanh Đảo Jiurui Automobile Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quạt quản lý
Số liên lạc:15898860000
Email:jory@jory.cn

Thông tin công ty

Tên công ty:Thanh Đảo Jiurui Automobile Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Thanh Đảo Jiurui Automobile Co., Ltd

Đa chức năng xe cứu hộ xe cứu hộ sân bay xe lửa bảo trì khẩn cấp sửa chữa xe đường bề mặt đường chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Đa chức năng xe cứu hộ xe cứu hộ sân bay xe lửa bảo trì khẩn cấp sửa chữa xe đường bề mặt đường

yêu cầu trích Đa chức năng xe cứu hộ xe cứu hộ sân bay xe lửa bảo trì khẩn cấp sửa chữa xe đường bề mặt đường