Tự động loại trống basa cá bột bột thịt gói máy gói thịt gà gạo hoa con lăn bột gói gói

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Zhucheng Hengpin Machinery Technology Co., Ltd

Tên công ty: Zhucheng Hengpin Machinery Technology Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:cho đến
Số liên lạc:15621650538
Email:960905773@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Hengpin Machinery Technology Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Zhucheng Hengpin Machinery Technology Co., Ltd

Tự động loại trống basa cá bột bột thịt gói máy gói thịt gà gạo hoa con lăn bột gói gói chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Tự động loại trống basa cá bột bột thịt gói máy gói thịt gà gạo hoa con lăn bột gói gói

yêu cầu trích Tự động loại trống basa cá bột bột thịt gói máy gói thịt gà gạo hoa con lăn bột gói gói