Hai chai lấy mẫu chân không mùi tức thời không có nguồn điện xác định ba điểm đánh hơi

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Thanh Đảo Power Weiye Bảo vệ Môi trường Thiết bị Co., Ltd

Tên công ty: Thanh Đảo Power Weiye Bảo vệ Môi trường Thiết bị Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lưu Hiểu
Số liên lạc:18100379513
Email:dl18100379513@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Thanh Đảo Power Weiye Bảo vệ Môi trường Thiết bị Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Thanh Đảo Power Weiye Bảo vệ Môi trường Thiết bị Co., Ltd

Hai chai lấy mẫu chân không mùi tức thời không có nguồn điện xác định ba điểm đánh hơi chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Hai chai lấy mẫu chân không mùi tức thời không có nguồn điện xác định ba điểm đánh hơi

yêu cầu trích Hai chai lấy mẫu chân không mùi tức thời không có nguồn điện xác định ba điểm đánh hơi