Sơn Đông Ruicai CNS9811KCNC gia công trung tâm BT30/BT40/BT50 công cụ di động xe HSK63 tủ quản lý công cụ

 

Thể loại: Thiết bị điện

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Ruicai kim loại sản phẩm Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Ruicai kim loại sản phẩm Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Hao Cun-ran
Số liên lạc:15318015710
Email:1849060066@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Ruicai kim loại sản phẩm Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Ruicai kim loại sản phẩm Co., Ltd.

Sơn Đông Ruicai CNS9811KCNC gia công trung tâm BT30/BT40/BT50 công cụ di động xe HSK63 tủ quản lý công cụ chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Sơn Đông Ruicai CNS9811KCNC gia công trung tâm BT30/BT40/BT50 công cụ di động xe HSK63 tủ quản lý công cụ

yêu cầu trích Sơn Đông Ruicai CNS9811KCNC gia công trung tâm BT30/BT40/BT50 công cụ di động xe HSK63 tủ quản lý công cụ