1-20 tấn LD điện đơn dầm cầu cầu cần cẩu nhỏ

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Yaote Heavy Industry Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Yaote Heavy Industry Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Cheng quản lý
Số liên lạc:19954030033
Email:18605384481@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Yaote Heavy Industry Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Yaote Heavy Industry Machinery Co., Ltd.

1-20 tấn LD điện đơn dầm cầu cầu cần cẩu nhỏ chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự 1-20 tấn LD điện đơn dầm cầu cầu cần cẩu nhỏ

yêu cầu trích 1-20 tấn LD điện đơn dầm cầu cầu cần cẩu nhỏ