Yaote 1.6 mét mạnh mẽ điện từ hút cốc sắt phế liệu ngành công nghiệp nâng hút mạnh mẽ tròn nam châm điện

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Yaote Heavy Industry Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Yaote Heavy Industry Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Cheng quản lý
Số liên lạc:19954030033
Email:18605384481@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Yaote Heavy Industry Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Yaote Heavy Industry Machinery Co., Ltd.

Yaote 1.6 mét mạnh mẽ điện từ hút cốc sắt phế liệu ngành công nghiệp nâng hút mạnh mẽ tròn nam châm điện chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Yaote 1.6 mét mạnh mẽ điện từ hút cốc sắt phế liệu ngành công nghiệp nâng hút mạnh mẽ tròn nam châm điện

yêu cầu trích Yaote 1.6 mét mạnh mẽ điện từ hút cốc sắt phế liệu ngành công nghiệp nâng hút mạnh mẽ tròn nam châm điện