Cầu điện động cơ 6 cánh hoa sen lấy 1,5 khối nhiều lá quặng than cẩu

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Yaote Heavy Industry Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Yaote Heavy Industry Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Cheng quản lý
Số liên lạc:19954030033
Email:18605384481@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Yaote Heavy Industry Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Yaote Heavy Industry Machinery Co., Ltd.

Cầu điện động cơ 6 cánh hoa sen lấy 1,5 khối nhiều lá quặng than cẩu chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Cầu điện động cơ 6 cánh hoa sen lấy 1,5 khối nhiều lá quặng than cẩu

yêu cầu trích Cầu điện động cơ 6 cánh hoa sen lấy 1,5 khối nhiều lá quặng than cẩu