Tự động dệt địa kỹ thuật leo núi máy hàn đôi hàn máy hàn màng nhựa nóng chảy máy hàn

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Vật liệu địa kỹ thuật Đức Châu Hongrui

Tên công ty: Công ty TNHH Vật liệu địa kỹ thuật Đức Châu Hongrui

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Đồng
Số liên lạc:15863898180
Email:997611423@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Vật liệu địa kỹ thuật Đức Châu Hongrui
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Vật liệu địa kỹ thuật Đức Châu Hongrui

Tự động dệt địa kỹ thuật leo núi máy hàn đôi hàn máy hàn màng nhựa nóng chảy máy hàn chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Tự động dệt địa kỹ thuật leo núi máy hàn đôi hàn máy hàn màng nhựa nóng chảy máy hàn

yêu cầu trích Tự động dệt địa kỹ thuật leo núi máy hàn đôi hàn máy hàn màng nhựa nóng chảy máy hàn