Dây tóc trắng tổng hợp hai miếng vải một màng nhiều màng nhiều màng tổng hợp màng

 

Thể loại: Nhân vật xây dựng và trang trí nhà

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Vật liệu địa kỹ thuật Đức Châu Hongrui

Tên công ty: Công ty TNHH Vật liệu địa kỹ thuật Đức Châu Hongrui

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Đồng
Số liên lạc:15863898180
Email:997611423@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Vật liệu địa kỹ thuật Đức Châu Hongrui
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Vật liệu địa kỹ thuật Đức Châu Hongrui

Dây tóc trắng tổng hợp hai miếng vải một màng nhiều màng nhiều màng tổng hợp màng chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Dây tóc trắng tổng hợp hai miếng vải một màng nhiều màng nhiều màng tổng hợp màng

yêu cầu trích Dây tóc trắng tổng hợp hai miếng vải một màng nhiều màng nhiều màng tổng hợp màng