Đường hầm bên trong tường kết hợp thoát nước lưới hai mặt vải địa kỹ thuật cách ly pad tùy biến

 

Thể loại: Nhân vật xây dựng và trang trí nhà

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Vật liệu địa kỹ thuật Đức Châu Hongrui

Tên công ty: Công ty TNHH Vật liệu địa kỹ thuật Đức Châu Hongrui

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Đồng
Số liên lạc:15863898180
Email:997611423@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Vật liệu địa kỹ thuật Đức Châu Hongrui
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Vật liệu địa kỹ thuật Đức Châu Hongrui

Đường hầm bên trong tường kết hợp thoát nước lưới hai mặt vải địa kỹ thuật cách ly pad tùy biến chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Đường hầm bên trong tường kết hợp thoát nước lưới hai mặt vải địa kỹ thuật cách ly pad tùy biến

yêu cầu trích Đường hầm bên trong tường kết hợp thoát nước lưới hai mặt vải địa kỹ thuật cách ly pad tùy biến