QC11Y-16*2500 thủy lực cổng cắt máy lắc rèn thiết bị máy cắt thép tròn

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Jinan Erji Precision Machinery Co., Ltd

Tên công ty: Jinan Erji Precision Machinery Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Tôn Zuoyong
Số liên lạc:15098783345
Email:1073629134@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Jinan Erji Precision Machinery Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Jinan Erji Precision Machinery Co., Ltd

QC11Y-16*2500 thủy lực cổng cắt máy lắc rèn thiết bị máy cắt thép tròn chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự QC11Y-16*2500 thủy lực cổng cắt máy lắc rèn thiết bị máy cắt thép tròn

yêu cầu trích QC11Y-16*2500 thủy lực cổng cắt máy lắc rèn thiết bị máy cắt thép tròn