Hà Nam 4p nhựa thoát nước tấm nhựa mật độ cao HDPE tấm dẫn nước tấm mái nhà trồng

 

Thể loại: Nhân vật xây dựng và trang trí nhà

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Taian Dingnuo Geomaterials

Tên công ty: Công ty TNHH Taian Dingnuo Geomaterials

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Ishizo
Số liên lạc:13053841856
Email:734826447@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Taian Dingnuo Geomaterials
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Taian Dingnuo Geomaterials

Hà Nam 4p nhựa thoát nước tấm nhựa mật độ cao HDPE tấm dẫn nước tấm mái nhà trồng chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Hà Nam 4p nhựa thoát nước tấm nhựa mật độ cao HDPE tấm dẫn nước tấm mái nhà trồng

yêu cầu trích Hà Nam 4p nhựa thoát nước tấm nhựa mật độ cao HDPE tấm dẫn nước tấm mái nhà trồng