Máy điều hòa không khí trung tâm máy ống mềm trục súng máy nhiều chức năng đồng ống ngưng tụ thiết bị làm sạch

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Yunjie làm sạch thiết bị Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Yunjie làm sạch thiết bị Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Cao Càn
Số liên lạc:13127218587
Email:13127218587@139.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Yunjie làm sạch thiết bị Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Yunjie làm sạch thiết bị Co., Ltd.

Máy điều hòa không khí trung tâm máy ống mềm trục súng máy nhiều chức năng đồng ống ngưng tụ thiết bị làm sạch chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Máy điều hòa không khí trung tâm máy ống mềm trục súng máy nhiều chức năng đồng ống ngưng tụ thiết bị làm sạch

yêu cầu trích Máy điều hòa không khí trung tâm máy ống mềm trục súng máy nhiều chức năng đồng ống ngưng tụ thiết bị làm sạch