[Kairun] PVC xoắn ốc thép ống thép tăng cường 2 inch ống thép ống hút và ống tăng cường cơ khí trong suốt ống nước

 

Thể loại: Bọt Bồng bềnh

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Nhựa Weifang Kairun

Tên công ty: Công ty TNHH Nhựa Weifang Kairun

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:WFKRSJ
Số liên lạc:15689808591
Email:krpvc@krpvc.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Nhựa Weifang Kairun
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Nhựa Weifang Kairun

[Kairun] PVC xoắn ốc thép ống thép tăng cường 2 inch ống thép ống hút và ống tăng cường cơ khí trong suốt ống nước chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự [Kairun] PVC xoắn ốc thép ống thép tăng cường 2 inch ống thép ống hút và ống tăng cường cơ khí trong suốt ống nước

yêu cầu trích [Kairun] PVC xoắn ốc thép ống thép tăng cường 2 inch ống thép ống hút và ống tăng cường cơ khí trong suốt ống nước