Quạt dòng chảy trục chống ăn mòn FT35-11

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Thiết bị điều hòa không khí Đức Châu Aike

Tên công ty: Công ty TNHH Thiết bị điều hòa không khí Đức Châu Aike

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Wang
Số liên lạc:18263036772
Email:2836152151@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Thiết bị điều hòa không khí Đức Châu Aike
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Thiết bị điều hòa không khí Đức Châu Aike

Quạt dòng chảy trục chống ăn mòn FT35-11 chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Quạt dòng chảy trục chống ăn mòn FT35-11

yêu cầu trích Quạt dòng chảy trục chống ăn mòn FT35-11