Phụ gia sản phẩm nhựa bột trắng tăng tốc thổi màng mở rộng MSA-7200

 

Thể loại: Năng lượng hóa học

Địa chỉ hàng hóa: Đông Ying Xinyuxiang New Material Technology Co, Ltd

Tên công ty: Đông Ying Xinyuxiang New Material Technology Co, Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lee Jin Xing
Số liên lạc:18562933119
Email:xinyuxiang413@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Đông Ying Xinyuxiang New Material Technology Co, Ltd
Địa chỉ công ty:Đông Ying Xinyuxiang New Material Technology Co, Ltd

Phụ gia sản phẩm nhựa bột trắng tăng tốc thổi màng mở rộng MSA-7200 chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Phụ gia sản phẩm nhựa bột trắng tăng tốc thổi màng mở rộng MSA-7200

yêu cầu trích Phụ gia sản phẩm nhựa bột trắng tăng tốc thổi màng mở rộng MSA-7200