Chất tạo bọt trong suốt nhựa trong suốt chất tạo bọt cao trong suốt thực phẩm lớp polypropylene đại lý trong suốt

 

Thể loại: Năng lượng hóa học

Địa chỉ hàng hóa: Đông Ying Xinyuxiang New Material Technology Co, Ltd

Tên công ty: Đông Ying Xinyuxiang New Material Technology Co, Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lee Jin Xing
Số liên lạc:18562933119
Email:xinyuxiang413@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Đông Ying Xinyuxiang New Material Technology Co, Ltd
Địa chỉ công ty:Đông Ying Xinyuxiang New Material Technology Co, Ltd

Chất tạo bọt trong suốt nhựa trong suốt chất tạo bọt cao trong suốt thực phẩm lớp polypropylene đại lý trong suốt chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Chất tạo bọt trong suốt nhựa trong suốt chất tạo bọt cao trong suốt thực phẩm lớp polypropylene đại lý trong suốt

yêu cầu trích Chất tạo bọt trong suốt nhựa trong suốt chất tạo bọt cao trong suốt thực phẩm lớp polypropylene đại lý trong suốt