phân hủy sinh học chuỗi mở rộng polylactic acid tương thích bột polyurethane nước

 

Thể loại: Năng lượng hóa học

Địa chỉ hàng hóa: Đông Ying Xinyuxiang New Material Technology Co, Ltd

Tên công ty: Đông Ying Xinyuxiang New Material Technology Co, Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lee Jin Xing
Số liên lạc:18562933119
Email:xinyuxiang413@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Đông Ying Xinyuxiang New Material Technology Co, Ltd
Địa chỉ công ty:Đông Ying Xinyuxiang New Material Technology Co, Ltd

phân hủy sinh học chuỗi mở rộng polylactic acid tương thích bột polyurethane nước chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự phân hủy sinh học chuỗi mở rộng polylactic acid tương thích bột polyurethane nước

yêu cầu trích phân hủy sinh học chuỗi mở rộng polylactic acid tương thích bột polyurethane nước