Máy đóng gói đóng gói lưu trữ xanh SY-YKJ/2G lúa mì rơm đa chức năng đóng bánh đóng gói máy chạy trơn tru

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Qufu Shuyyang Machinery Co., Ltd

Tên công ty: Qufu Shuyyang Machinery Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Hứa Dương Dương
Số liên lạc:18678752692
Email:qufushunyang@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Qufu Shuyyang Machinery Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Qufu Shuyyang Machinery Co., Ltd

Máy đóng gói đóng gói lưu trữ xanh SY-YKJ/2G lúa mì rơm đa chức năng đóng bánh đóng gói máy chạy trơn tru chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Máy đóng gói đóng gói lưu trữ xanh SY-YKJ/2G lúa mì rơm đa chức năng đóng bánh đóng gói máy chạy trơn tru

yêu cầu trích Máy đóng gói đóng gói lưu trữ xanh SY-YKJ/2G lúa mì rơm đa chức năng đóng bánh đóng gói máy chạy trơn tru