Dimethyl sulfoxide Xingfa mới ráp xong tại chỗ mới ráp xong nội dung 99,9%

 

Thể loại: Năng lượng hóa học

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Anqiang Chemical Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Anqiang Chemical Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Song Lilin
Số liên lạc:13220687022
Email:2955093277@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Anqiang Chemical Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Anqiang Chemical Co., Ltd.

Dimethyl sulfoxide Xingfa mới ráp xong tại chỗ mới ráp xong nội dung 99,9% chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Dimethyl sulfoxide Xingfa mới ráp xong tại chỗ mới ráp xong nội dung 99,9%

yêu cầu trích Dimethyl sulfoxide Xingfa mới ráp xong tại chỗ mới ráp xong nội dung 99,9%