Cây dã yên thảo chậu, màu sắc tươi sáng, thời gian ra hoa dài, thích hợp cho luống hoa, ruộng hoa, cho thuê, và trồng

 

Thể loại: Nông nghiệp

Địa chỉ hàng hóa: Thanh Châu Meiteng Flower cây giống Co., Ltd.

Tên công ty: Thanh Châu Meiteng Flower cây giống Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Li
Số liên lạc:13953645777
Email:100449033@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Thanh Châu Meiteng Flower cây giống Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Thanh Châu Meiteng Flower cây giống Co., Ltd.

Cây dã yên thảo chậu, màu sắc tươi sáng, thời gian ra hoa dài, thích hợp cho luống hoa, ruộng hoa, cho thuê, và trồng chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Cây dã yên thảo chậu, màu sắc tươi sáng, thời gian ra hoa dài, thích hợp cho luống hoa, ruộng hoa, cho thuê, và trồng

yêu cầu trích Cây dã yên thảo chậu, màu sắc tươi sáng, thời gian ra hoa dài, thích hợp cho luống hoa, ruộng hoa, cho thuê, và trồng