Purcell vi chương trình kiểm soát lò khuếch tán màn hình cảm ứng lò điều khiển nhiệt độ liên tục vùng 300 ~ 1000mm

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Thanh Đảo Purcell Microelectronics Co., Ltd

Tên công ty: Thanh Đảo Purcell Microelectronics Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Shi
Số liên lạc:18866268611
Email:share_shi@126.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Thanh Đảo Purcell Microelectronics Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Thanh Đảo Purcell Microelectronics Co., Ltd

Purcell vi chương trình kiểm soát lò khuếch tán màn hình cảm ứng lò điều khiển nhiệt độ liên tục vùng 300 ~ 1000mm chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Purcell vi chương trình kiểm soát lò khuếch tán màn hình cảm ứng lò điều khiển nhiệt độ liên tục vùng 300 ~ 1000mm

yêu cầu trích Purcell vi chương trình kiểm soát lò khuếch tán màn hình cảm ứng lò điều khiển nhiệt độ liên tục vùng 300 ~ 1000mm