PS6I-J Rotor máy phun bê tông khai thác mỏ chống cháy nổ môi trường loại bỏ bụi ướt máy phun

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Vật liệu Khoáng sản Công nghiệp Jining Zhongtian

Tên công ty: Công ty TNHH Vật liệu Khoáng sản Công nghiệp Jining Zhongtian

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Wang
Số liên lạc:18678733073
Email:18678733073@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Vật liệu Khoáng sản Công nghiệp Jining Zhongtian
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Vật liệu Khoáng sản Công nghiệp Jining Zhongtian

PS6I-J Rotor máy phun bê tông khai thác mỏ chống cháy nổ môi trường loại bỏ bụi ướt máy phun chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự PS6I-J Rotor máy phun bê tông khai thác mỏ chống cháy nổ môi trường loại bỏ bụi ướt máy phun

yêu cầu trích PS6I-J Rotor máy phun bê tông khai thác mỏ chống cháy nổ môi trường loại bỏ bụi ướt máy phun