Jinan Pinmai CNC thiết bị sáu mặt khoan PT6 sáu mặt đục lỗ và phía trước và sau khía

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Thiết bị CNC Jinan Pinmai

Tên công ty: Công ty TNHH Thiết bị CNC Jinan Pinmai

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Phù Bin
Số liên lạc:18560116635
Email:18560116635@139.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Thiết bị CNC Jinan Pinmai
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Thiết bị CNC Jinan Pinmai

Jinan Pinmai CNC thiết bị sáu mặt khoan PT6 sáu mặt đục lỗ và phía trước và sau khía chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Jinan Pinmai CNC thiết bị sáu mặt khoan PT6 sáu mặt đục lỗ và phía trước và sau khía

yêu cầu trích Jinan Pinmai CNC thiết bị sáu mặt khoan PT6 sáu mặt đục lỗ và phía trước và sau khía