Thiết bị máy sấy ớt nhỏ thương mại nướng ớt máy hút ẩm máy khử nước tiêu xanh

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Liwei Lò vi sóng Thiết bị Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Liwei Lò vi sóng Thiết bị Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Zhang
Số liên lạc:15615511525
Email:847598748@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Liwei Lò vi sóng Thiết bị Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Liwei Lò vi sóng Thiết bị Co., Ltd.

Thiết bị máy sấy ớt nhỏ thương mại nướng ớt máy hút ẩm máy khử nước tiêu xanh chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Thiết bị máy sấy ớt nhỏ thương mại nướng ớt máy hút ẩm máy khử nước tiêu xanh

yêu cầu trích Thiết bị máy sấy ớt nhỏ thương mại nướng ớt máy hút ẩm máy khử nước tiêu xanh