Ao không thấm nước màng không thấm nước nuôi trồng thủy sản đặc biệt màng màng nhân tạo đất ngập nước không thấm nước hình học

 

Thể loại: Nhân vật xây dựng và trang trí nhà

Địa chỉ hàng hóa: Phía bắc của Yingbin Road, Khu phát triển kinh tế, thành phố Đức Châu, Sơn Đông, Trung Quốc

Tên công ty: Công ty TNHH Kỹ thuật Nhựa Đức Châu Runda

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Ao không thấm nước màng không thấm nước nuôi trồng thủy sản đặc biệt màng không thấm nước hồ nhân tạo đất ngập nước không thấm nước Giá màng không thấm nước cho nuôi trồng thủy sản nói chung là từ 3 nhân dân tệ đến 6 nhân dân tệ. Giá màng không thấm nước cho hồ chứa là từ 5-10 NDT. Giá màng không thấm cho các dự án bảo vệ môi trường là từ 9-20 nhân dân tệ. Bao nhiêu là một mét vuông của dự án chống thấm HDPE geomembrane? Vật liệu ký hợp đồng phụ thuộc vào diện tích thi công, thời gian thi công, công trường xây dựng và độ dày và chất lượng ước tính của hình học HDPE. Lấy hình học xây dựng đô thị 1.5mm làm ví dụ. Nếu diện tích xây dựng là 10.000 mét vuông thì thời gian xây dựng khoảng 7 đến 15 ngày. Nếu xét đến các yếu tố môi trường như ngày mưa... thì không thể xây dựng được. Do nhiều yếu tố trên, công trường xây dựng không thể xác định được, và giá của một mét vuông vật liệu ký hợp đồng không thể tính được. Bằng tay, 0,5 nhân dân tệ đến 5 nhân dân tệ được thêm vào giá nguyên liệu, và tình hình cụ thể được tính toán. Hình học HDPE có độ dày khác nhau, và giá hình học trong những năm gần đây. Chi phí lao động đã tăng trong những năm gần đây, và tiền lương thợ hàn đã tăng 50% trong ba năm. Câu hỏi bạn đặt ra quá chung chung. Có rất nhiều phân loại về hình học. Các yêu cầu kỹ thuật của mỗi tiêu chuẩn là khác nhau, giá cả thay đổi rất nhiều, độ dày của hình học là khác nhau, máy móc và phương pháp sử dụng để xây dựng, và số lượng mối hàn mỗi ngày cũng khác nhau. Tính chính xác bao nhiêu cho mỗi mét vuông chi phí, độ dày và yêu cầu kỹ thuật của hình học, và sau đó tính toán chi phí xây dựng trên một mét vuông theo độ dày.

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Zhang
Số liên lạc:13375502266
Email:122828034@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Kỹ thuật Nhựa Đức Châu Runda
Địa chỉ công ty:Phía bắc của Yingbin Road, Khu phát triển kinh tế, thành phố Đức Châu, Sơn Đông, Trung Quốc

Ao không thấm nước màng không thấm nước nuôi trồng thủy sản đặc biệt màng màng nhân tạo đất ngập nước không thấm nước hình học chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Ao không thấm nước màng không thấm nước nuôi trồng thủy sản đặc biệt màng màng nhân tạo đất ngập nước không thấm nước hình học

yêu cầu trích Ao không thấm nước màng không thấm nước nuôi trồng thủy sản đặc biệt màng màng nhân tạo đất ngập nước không thấm nước hình học