TMR tự động gia súc cừu thức ăn gia súc trộn máy trang trại toàn bộ chế độ ăn uống thức ăn nghiền

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Đức Châu Huacan Machinery Equipment Co., Ltd

Tên công ty: Đức Châu Huacan Machinery Equipment Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Li
Số liên lạc:15305342263
Email:349832982@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Đức Châu Huacan Machinery Equipment Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Đức Châu Huacan Machinery Equipment Co., Ltd

TMR tự động gia súc cừu thức ăn gia súc trộn máy trang trại toàn bộ chế độ ăn uống thức ăn nghiền chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự TMR tự động gia súc cừu thức ăn gia súc trộn máy trang trại toàn bộ chế độ ăn uống thức ăn nghiền

yêu cầu trích TMR tự động gia súc cừu thức ăn gia súc trộn máy trang trại toàn bộ chế độ ăn uống thức ăn nghiền