1212DA bàn xoay xe máy phun cát hướng dẫn sử dụng xe đẩy bàn xoay áp lực thiết bị phun cát Baichao

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Thanh Đảo Baichao Machinery Co., Ltd

Tên công ty: Thanh Đảo Baichao Machinery Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Yang
Số liên lạc:15266237508
Email:546362945@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Thanh Đảo Baichao Machinery Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Thanh Đảo Baichao Machinery Co., Ltd

1212DA bàn xoay xe máy phun cát hướng dẫn sử dụng xe đẩy bàn xoay áp lực thiết bị phun cát Baichao chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự 1212DA bàn xoay xe máy phun cát hướng dẫn sử dụng xe đẩy bàn xoay áp lực thiết bị phun cát Baichao

yêu cầu trích 1212DA bàn xoay xe máy phun cát hướng dẫn sử dụng xe đẩy bàn xoay áp lực thiết bị phun cát Baichao