1717t-1d súng nâng tự động bàn xoay bằng tay áp lực để đáp ứng chế biến phun cát đa hướng

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Thanh Đảo Baichao Machinery Co., Ltd

Tên công ty: Thanh Đảo Baichao Machinery Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Yang
Số liên lạc:15266237508
Email:546362945@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Thanh Đảo Baichao Machinery Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Thanh Đảo Baichao Machinery Co., Ltd

1717t-1d súng nâng tự động bàn xoay bằng tay áp lực để đáp ứng chế biến phun cát đa hướng chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự 1717t-1d súng nâng tự động bàn xoay bằng tay áp lực để đáp ứng chế biến phun cát đa hướng

yêu cầu trích 1717t-1d súng nâng tự động bàn xoay bằng tay áp lực để đáp ứng chế biến phun cát đa hướng