8810-24A súng máy phun cát silic cacbua tường bên ngoài hai mặt vận chuyển thiết bị phun cát

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Thanh Đảo Baichao Machinery Co., Ltd

Tên công ty: Thanh Đảo Baichao Machinery Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Yang
Số liên lạc:13061439825
Email:546362945@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Thanh Đảo Baichao Machinery Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Thanh Đảo Baichao Machinery Co., Ltd

8810-24A súng máy phun cát silic cacbua tường bên ngoài hai mặt vận chuyển thiết bị phun cát chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự 8810-24A súng máy phun cát silic cacbua tường bên ngoài hai mặt vận chuyển thiết bị phun cát

yêu cầu trích 8810-24A súng máy phun cát silic cacbua tường bên ngoài hai mặt vận chuyển thiết bị phun cát