Bơm bùn lớn tập trung bơm chìm bùn vượt qua lớp bùn cứng bơm bùn nguồn gốc cung cấp

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Bơm Woquan Sơn Đông

Tên công ty: Công ty TNHH Bơm Woquan Sơn Đông

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Wan Kai-ling
Số liên lạc:15898771535
Email:sdwqby@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Bơm Woquan Sơn Đông
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Bơm Woquan Sơn Đông

Bơm bùn lớn tập trung bơm chìm bùn vượt qua lớp bùn cứng bơm bùn nguồn gốc cung cấp chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Bơm bùn lớn tập trung bơm chìm bùn vượt qua lớp bùn cứng bơm bùn nguồn gốc cung cấp

yêu cầu trích Bơm bùn lớn tập trung bơm chìm bùn vượt qua lớp bùn cứng bơm bùn nguồn gốc cung cấp