Phần cứng cơ khí tự động phun khí 200mm súng phun khí nén công cụ

 

Thể loại: Thiết bị điện

Địa chỉ hàng hóa: Thượng Hải

Tên công ty: Thượng Hải Qingze Phần cứng Cơ khí & Điện Công ty TNHH

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Ông Liu
Số liên lạc:13681828833
Email:iwata333@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Thượng Hải Qingze Phần cứng Cơ khí & Điện Công ty TNHH
Địa chỉ công ty:Thượng Hải

Phần cứng cơ khí tự động phun khí 200mm súng phun khí nén công cụ chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Phần cứng cơ khí tự động phun khí 200mm súng phun khí nén công cụ

yêu cầu trích Phần cứng cơ khí tự động phun khí 200mm súng phun khí nén công cụ