Cung cấp Z47WF khí ga cổng van van chất lượng cao phần cứng cơ điện

 

Thể loại: Thiết bị điện

Địa chỉ hàng hóa: Bắc Kinh

Tên công ty: Bắc Kinh Valve General Factory Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Ông Liu
Số liên lạc:18811039612
Email:bvmc@bvmc.cc

Thông tin công ty

Tên công ty:Bắc Kinh Valve General Factory Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Bắc Kinh

Cung cấp Z47WF khí ga cổng van van chất lượng cao phần cứng cơ điện chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Cung cấp Z47WF khí ga cổng van van chất lượng cao phần cứng cơ điện

yêu cầu trích Cung cấp Z47WF khí ga cổng van van chất lượng cao phần cứng cơ điện