Đa dạng Water Lily Villa Landscaping Cộng đồng Công viên Greening Beautifying Vườn Cuihu

 

Thể loại: Nông nghiệp

Địa chỉ hàng hóa: Số 35 Xidi, làng Zhainan, thị trấn Duancun, huyện An xin, thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc

Tên công ty: Công ty TNHH Kỹ thuật cảnh quan An xin Cuihu

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Zhang
Số liên lạc:19801905222
Email:liyingzhou@baidu.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Kỹ thuật cảnh quan An xin Cuihu
Địa chỉ công ty:Số 35 Xidi, làng Zhainan, thị trấn Duancun, huyện An xin, thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc

Đa dạng Water Lily Villa Landscaping Cộng đồng Công viên Greening Beautifying Vườn Cuihu chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Đa dạng Water Lily Villa Landscaping Cộng đồng Công viên Greening Beautifying Vườn Cuihu

yêu cầu trích Đa dạng Water Lily Villa Landscaping Cộng đồng Công viên Greening Beautifying Vườn Cuihu